Us suggereixo...

S'ha de solucionar el funcionament intermitent dels serveis

Els serveis. e-notum. etram, e-tauler, eacat,.... funcionen intermitentment. Els qui ho tenim integrat amb els aplicatius fem anotacions e-notum que no ens donen cap error i en canvi no arriben als notificats i es queden a l'e-notum sense sortir amb error irrecuperables. El personal de l'administració té una sensació d'inseguretat total quan s'ha de relacionar amb el ciutadà

2 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Dolors Grau shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Comments are closed

Feedback and Knowledge Base