Us suggereixo...

Ampliar tamany enotum

Per si es pot ampliar el tamany dels documents adjunts a les notificacions ENOTUM, ja que nomes permet adjuntar 3 MB en total de tots els documents adjuntats.

25 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

javi shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

En cas que necessiteu ajuda respecte les notificacions electròniques visiteu el Centre de Suport.

Feedback and Knowledge Base