Administració Pública

Treballeu a l’Administració i teniu un suggeriment sobre com millorar algun dels serveis de l’AOC? Compartiu-ho aquí o voteu* el que altres han proposat. Gràcies per participar!

*L’AOC es compromet a avaluar la implantació de les propostes amb 10 o més vots

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. Creació d'un metaservei de Via Oberta que permeti fer N consultes a diferents serveis amb una sola acció

  Per exemple per a fer fer la preinscripció escolar a una escola bressol municipal permetre fer amb 1 acció consultes simultànies al serveis de Via Oberta de:
  - padró
  - títol de família nombrosa
  - discapacitat
  - nivell de renda

  19 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Sota revisió  ·  0 comments  ·  Via Oberta  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Consulta de certificacions de nivell de català a Normalització Lingüística

  Consulta de certificacions de nivell de català a Normalització Lingüística en processos selectius de l'Administració Pública.

  8 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Sota revisió  ·  0 comments  ·  Via Oberta  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. 5 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Via Oberta  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Consulta certificat vida laboral

  Per fer correctament les valoracions i els requeriments de documentació seria encertat accedir a l'historial de la vida laboral, ja que anar buscant per dies no és precís i molt lent. Per això sol·licito que activeu la pestanya de VIDA LABORAL, gràcies

  3 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  Via Oberta  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Crear un recordatori mensual pels Responsables d'Interoperabilitat de l'obligació de revisió dels Controls d'Accessos a Via Oberta

  Crear un recordatori mensual pels Responsables d'Interoperabilitat de l'obligació de la revisió dels Controls d'Accessos a Via Oberta per a complir amb la normativa LOPD de dades de nivell alt

  3 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Via Oberta  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Consultar pensions públiques corresponet a l'any anterior a l'actual. (any sencer)

  Poder consultar l'import anual de les pensions publiques, Diferent any de l'actual de la consulta. Tema, ingressos anuals per poder concedir subvenció. Administració local.
  Ara es pot consultar l'import de l'any en curs. Es necessita altres anys i import sencer.

  2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Via Oberta  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Informació si la persona és difunta o baixa del padró per inscripció indeguda

  Informació si la persona és difunta o baixa del padró per inscripció indeguda.

  Actualment apareix com a NO CONSTA, però podria donar-ne aquest motiu.

  Gràcies

  2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Via Oberta  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. Consulta de matrimonis

  En la consulta sobre dades de matrimoni, s'hauria de poder accedir amb ella sense necessitat d'informar dades d'aquell matrimoni. Normalment la informació que es desitja obtenir, és precisament, la que demana l'aplicació per tal de processar la consulta, amb la qual cosa aquesta consulta és ineficaç. S'hauria de poder consultar dades del matrimoni d'una persona, exactament igual que les dades de defunció. Les dades requerides per processar la consulta, s'haurien de limitar al nom, cognoms i DNI o NIF de la persona de la qual es desitja obtenir dades

  2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Via Oberta  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. lA CONSULTA DE VIA OBERTA,el diseny actualment, resulta horroròs treballar amb ell

  lA CONSULTA DE VIA OBERTA,el disseny actualment, resulta horroròs treballar amb ell, el perfil anterior resultava mes intuitiu i fácil de treballar ara, la pantalla es enorme i no hi ha manera de veure el cursor per moure't en la pantalla, tant la de tresoreria con la de AEAT. Estaria be que el deixeu com estava o que realment el milloreu, jo no el considero una millora l'actual

  2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Via Oberta  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. 2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  Via Oberta  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Modalitat per lots

  Per modalitat per lots: pdf resposta per cada consulta, en comptes d'un únic fitxer

  2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Via Oberta  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Consulta pensions, prestacions, públiques de l'Institut de la Segureta Socials

  Pel tema de subvencions, poder consultar anys anteriors, ja sigui que surti l'import mensual, com si fos any en curs, o bé, el total de tot l'any, com quan s'envia la información per fer la declaración de renta. És molt important, que no es pot exigir guanys d'any en curs, quan es tenen conceptes de l'any anterior.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  Via Oberta  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. formulari d'inexistència d'antecedents penals, no es pot emplenar des de l'internet explorer

  Millora interface en aquest apartat. Actualment només funciona amb el Crome. Poder accedir també amb internet explorer.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Via Oberta  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. No es poden consultar si hi ha més d'una declaració com complementàries i/o possibles altres pensions no contributives.

  Consultar més d'una declaracíó IRPF d'una persona física


  • si la persona ha presentat més d'una declaració i/o una complementària no dona informació, se li han de requerir i poden portar documentació no complerta.

  • si la persona fa una declaració per pensió alimenticia o d'altres i a part cobra una pensió no contributiva no apareix aquesta segona informació.
   -informació molt bàsica que no et dona seguretat que la persona cobri altres ajuts o pensions

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Via Oberta  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. CONSULTA A REGISTRES DE LA PROPIETAT

  La consulta als registres de la propietat, hauria de permetre exactament les mateixes opcions de consulta que permet la web Registradores.org. Si es consulta per titular, s'hauria de poder indicar el registre al qual es vol realitzar la consulta i per quin municipi (si es deixés en blanc, serien tots el municipis d'aquell registre) i nombre màxim de notes que es vol rebre.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Via Oberta  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. 1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Via Oberta  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. Adaptació al nou Reglament de Protecció de Dades

  Adaptació al nou Reglament de Protecció de Dades en relació a la no necessitat de disposar del consentiment de la persona afectada quan l'administració actua en interès públic o exercici de poders públics (quan ens donem d'alta als diferents servies de Via Oberta).

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Hi estem treballant  ·  0 comments  ·  Via Oberta  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. Consultar nota mitja de cada titulació de les diferents universitats, per curs acadèmic

  Consultar la nota mitjana de cada titulació per curs acadèmic, de les diferents universitats. Segons quines prioritzacions d'ajuts, ens seria útil

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Via Oberta  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. Consultar a través de Via Oberta beques i ajuts obtinguts

  Poder consultar les beques i ajuts que ha obtingut una persona en diferents cursos acadèmics

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Via Oberta  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. 1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Via Oberta  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
← Previous 1
 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base