Us suggereixo...

Les comunicacions

1. Quan es fa una comunicació a un òrgan col·legiat, l'aplicació no permet imprimir un justificant de lliurament conjunt ( dipositat i finalitzats), es perd molt temps i paper en haver d'imprimir tots els justificants ( un per persona), quan seria més efectiu agrupar-los tots en un sol justificant).

A l'apartat "veure report", només es poden visualitzar els noms de les persones que han accedit a la comunicació ( els acceptats), però no els que han estat dipositats. A la nostra àrea ( Secretaria), necessitaríem tenir constància de les persones que han accedit al missatge i quines no.

2. Els documents que deixa annexar l'aplicació és insuficient ( només 4 documents i 3.096 KB). Quan enviem convocatòries a un òrgan col·legiat, necessitem adjuntar actes, propostes i l'aplicatiu no ens ho permet.

3. Quan crees l'agenda dels destinataris, no permet copiar o duplilcar una persona que tens creada en dos grups.

Gràcies,

2 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Alicia shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base