Us suggereixo...

Ordenar les notificacions i comunicacions d'E-notum per nom de Destinatari

Seria molt útil que al llistat d'E-notum es veies el nom del Destinatari i que es pogués ordenar per aquest camp. Perque si necessito buscar una notificacio feta a un destinatari en concret, em veig obligada a visualitzar totes les de la data d'avui, encara que la notificació s'hagués efectuat setmanes enrere.

3 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Silvia Mayans shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base